ETF - Baze podataka - webSQL

WebSQL se podrazumijevano povezuje sa bazama podataka instaliranim na ovom serveru (bp.etf.ac.me).

Pored toga postoji mogućnost da se prijavite na bazu koja se nalazi na drugom serveru. U tom slučaju unesite URL servera (ili njegovu IP adresu). Ukoliko server koristi nestandardni port moguće je proširiti ime servera sa odgovarajućim portom. Pogledajte sintaksu php funkcija oci_connect, mysqli_connect odnosno pg_connect za više detalja. WebSQL će Host parametar umetnuti na odgovarajuće mjesto u navedenim funkcijama. Podrazumijeva se da server na koji se povezujete dozvoljava konekciju sa računara bp.etf.ac.me.

Podrazumijevani naziv baze je isti kao korisničko ime (za MySQL i PostgreSQL baze). Ukoliko želite da se povežete na bazu koja se razlikuje od vašeg korisničkog imena unesite naziv baze u odgovarajuće polje.

Autor webSQL okruženja je prof. dr Miloš Daković. Okruženje je razvijeno za potrebe nastave iz predmeta Baze podataka na specijalističkim studijama, smjer računari, Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici. U dogovoru sa autorom okruženje se može koristiti i u druge svrhe.

Kontakt adresa: Prof. dr Miloš Daković

Nazad na stranicu za prijavljivanje


Copyright © Miloš Daković, 2013