ETF - Baze podataka - webSQL


Korisničko ime:

Šifra:

Opcioni parametri

Host:

Database:

Server na kojem se baza nalazi.
Naziv baze na koju se povezujete.

Objašnjenje

Šifre na vašim nalozima možete promijeniti ovdje.

Kontakt adresa: Prof. dr Miloš Daković


Copyright © Miloš Daković, 2013