Baze podataka - FTP server

Korisnici svom FTP nalogu na ovom serveru mogu pristupiti korišćenjem FTP klijenta (FileZilla, FireFTP, ftp komanda...). Server bp.etf.ac.me koristi standardni FTP port (21).

Korisnici svoje fajlove smještaju u folder FTP. Fajlovima se može pristupiti preko web servera na sledeći način: bp.etf.ac.me/users/KORISNIK/FAJL gdje je KORISNIK korisničko ime a FAJL naziv fajla.

Kontakt adresa: Prof. dr Miloš Daković

Nazad na početnu stranicu