COVID-19 novi slučajevi

Crna Gora
Ukupno: 4.269
Na sto hiljada: 679,7
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU71423018816321914714610566
Srbija
Ukupno: 2.251
Na sto hiljada: 33,1
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU831021089284969983154
Bosna i Hercegovina
Ukupno: 7.524
Na sto hiljada: 229,3
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU320394294328518338575311297
Švedska
Ukupno: 5.203
Na sto hiljada: 51,5
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU332292314286244
Hrvatska
Ukupno: 6.747
Na sto hiljada: 164,3
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU280261341369357358
Albanija
Ukupno: 3.958
Na sto hiljada: 137,5
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU159168153122133168178
Makedonija
Ukupno: 3.221
Na sto hiljada: 154,6
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU1781861419932816240312881
Svijet
Ukupno: 7.633.120
Na sto hiljada: 97,9
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU315k304310293283283
Evropa
Ukupno: 1.071.882
Na sto hiljada: 143,2
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU58k50k57k53k40k52k38k46k34k
Azija
Ukupno: 3.183.647
Na sto hiljada: 69,1
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU125131k128122111104106
Afrika
Ukupno: 221.790
Na sto hiljada: 16,6
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU9.4k8.8k8.7k8.5k10k8.2k8.6k8.9k9.3k
Sjeverna Amerika
Ukupno: 1.388.605
Na sto hiljada: 234,9
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU62k61k59k62k56k62k
Južna Amerika
Ukupno: 1.762.461
Na sto hiljada: 409,4
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU72k69k76k85k78k77k79k78k
Australija
Ukupno: 4.735
Na sto hiljada: 11,6
PNSPČSUPNSPČSUPNSPČSUPNSPČSU168169227167226119249245292338272


Datum i vrijeme ažuriranja podataka na izvoru: 21.9.2020. 12:51 (CET)

Izvor podataka: Max Roser, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina and Joe Hasell (2020) - "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: https://ourworldindata.org/coronavirus [Online Resource]

Obrada i prikaz podataka: Miloš Daković, jun 2020.